-Zemin çivisi-
Zemin çivisi ; derin kazılarda , şevlerde , duraylılığı sağlamak için yapılan iksa sistemidir. Pasif ankraj diyede geçmektedir.Açılan delgi içine belirli çaplarda inşaat demiri ve çimento yerleştirilerek imalat tamamlanır.

Zemin çivisi nasıl uygulanır?
Hazırlık Aşaması
Çivi imalatı kademeler şeklinde 2-2,50 mt lik kazılar yapılarak en üst kottan başlayarak temel kotuna kadar kazı – uygulama şeklinde tekrar etmektedir. Zeminden zemine değişiklik gösterebilir. Gerekmesi halinde çivi yapılmadan geçici bir destekleme sistemiyle önlem alınmalıdır.

Zemin civisi

Delgi yapımı
Mini kazık ve ankraj makineleriyle yapılır genelde. Kaya formu sert olan yerlerde havalı sistem ile yapılır. Katı kil ve benzeri zeminlerde auger ve matkap ile delme işlemi yapılır.
Delme işlemi öncesinde projede belirtilen ölçülerde zemin çivisi noktaları verilmelidir. Yüzey gerilmelerini homojen dağıtabilmek için ölçüleri sistematik ve doğru şekilde yapmalısınız.
Çivilerin montajı ve çimentolu enjeksiyon
Delgi işçiliğinin tamamlanmasından sonra genellikle 24mm-32mm çap aralığındaki inşaat demirleri uygulamalarda kullanılır. Bu çaplar çevredeki yüklere , zemin profiline ve kazı derinliğine göre değişkenlik gösterir. Blon demirlere 3 er metre arayla merkezleyici yerleştirilir . Merkezleyici demirin tamamının enjeksiyonla bulanmasına yardımcı olur. İnşaat demirinin toprakla temasını keserek korozyona uğramasını engeller. Blon demir açılan boş kuyuya atılamadan önce 20mm çapında sarmal hortum ile boydan boya bağ teli ile bağlanır.
Zemin çivisi enjeksiyonu
Blon demirlere bağlanan hortum ile çimento enjeksiyon hortumu biribirine sıkıca bağlanır. projede belirtilen oranlarda çimento karışımı , enjeksiyon makinesi ile zemin çivisi noktalarına enjekte edilir. Kuyu ağzından çimento gelene kadar işlem tekrarlanır. Kuyu içinde kalan yüzey suları veya çamur gibi yabancı maddelerin temizliğinden emin olmak için işlemi en az iki kere yapmalısınız.
Zemin çivilerinin tam olarak yük altında çalışabilmeleri için priz süresine dikkat etmelisiniz. Priz süreleri katkı kullanılarak 5 gün katkı kullanılmadan 7 gün olarak uygulanır.
Plaka montajı kaynak veya somunlama
Zemin çivilerinin dış montajında plaka ve kaynak işlemi yapılır.diğer bir yöntemde diş açma ve somunlamadır. Uygulamalarda ağırlıklı olarak kaynak yöntemi kullanılmaktadır. Kaynak işlemi yapılırken kaynak dolgusunun projede belirtilen kalınlıklarda olmasına dikkat edin. Yük altında plakalar blon demirden sıyrılarak göçük oluşmasına neden olabilir.
Zemin çivileri genellikle püskürtme beton uygulamasıyla birlikte yapılır. zemin çivili- püskürtme beton , zemin çivili – perde duvar, zemin çivisi – fore kazık vb uygulamaları vardır. püskürtme beton ve diğer uygulamalar hakkında bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.