-ANKRAJ-

Derin kazılarda yer altı suyu ve zemin göçmelerine karşı önlem almak amacıyla, kazı çukuru çevresinde iksa sistemleri uygulanır.Bu iksa yapılarının yanal stabilitesini sağlamak amacıyla da zemin ankrajları yapılır.

Ankraj İmalatı:

Delgi

Ankraj halatlarının yerleştirilmesi

Enjeksiyon

Germe İşlemi olarak dört aşamada yapılır.

Ankrajlar kullanım amaçlarına göre geçici veya kalıcı olarak sınıflandırılırlar.