Jet Grout İmalatı  Nedir

 

Jet grouting yöntemi su ve çimento karışımının zemine enjekte edilmek suretiyle zemin iyileştirmesinin sağlandığı imalat yöntemidir. Jet1 ve Jet2 yöntemleri olarak iki şekilde uygulaması yapılmaktadır. Jet2 yönteminde su-çimento karışımı yanı sıra hava da kullanılmaktadır.

Jet Grout

Jet Grouting Araç ve Ekipmanları

Jet Grouting araç ve ekipmanları başlıca 5 parçadan oluşmaktadır. Bunlar;

 • Çimento Silosu: Şantiye alanına taşınan ve jet grout imalatında kullanılacak olan çimento bu siloya doldurulur ve karışımda kullanılmak üzere hazır hale getirilir.
 • Mikser: Çimento silosundan miksere çekilen çimento projede belirtilen su-çimento karışım oranına göre mikserde karıştırılarak jet grout imalatında kullanılmak üzere hazır hale getirilir.
 • Yüksek Basınç Enjeksiyon Pompası: Çimento-su karışımını yüksek basınçla jet grouting aracına göndererek zemine enjekte edilmesini sağlar. Bu parçadan zemine enjekte edilecek karışımın uygun basınç ayarları bu parçada yapılır.
 • Hava Pompası: Karışımın enjekte edilmesinde faydalanılacak hava basıncını oluşturur. Aşağıda açıklanan Jet2 yönteminde hava basıncı kullanılır.
 • Jet Grouting Aracı: Jet grout kolonlarının yapılacağı yerlere yüksek basınçla gelen karışımın enjekte edildiği araçtır. Şantiye içinde gezerek belirlenen noktalara su-çimento karışımını enjekte ederek ucundaki boru sayesinde projede belirtilen derinlikte kolon oluşturan alettir.

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, jet grouting ekipmanı kullanılarak bir jet grouting kolonunun nasıl oluşturulacağını göstermektedir. İlk durumda jet grout makinesinin ucundaki boru zeminde oluşturulacak kolon uzunluğuna göre zemine girer. İkinci durumda belirlenen hızda dönerek ve belirlenen hızda su-çimento karışımını yukarı çekip zemine enjekte ederek üçüncü görüntüdeki jet grouting kolonu üretilebilir.

 

Jet Grout Uygulamasının Yapıldığı Zeminler

 

Fore kazık imal etmenin zor ve ekonomik olmaması nedeniyle kullanılmaktadır. Jet grouting tekniği hızlı ve ekonomik olduğu için tercih edilmektedir. Zemini sıkılaştırmak ve zemindeki gözenekleri doldurmak için su harcı karışımını zemine dökülür. Bu nedenle zemin sıkılaştırılır. Ayrıca zemindeki kılcal boşluklar doldurularak, jet grouting ile oluşturulan yüksek yeraltı suyu seviyesi ile gevşek zeminde zeminden su kısmen uzaklaştırılır.

Jet Grouting Nasıl Yapılır ve Aşamaları

 

Öncelikli olarak zemin etüt raporuna göre gerekli görülmesi halinde zemin iyileştirmesi istenir. Belirlenen yöntem jet grout yöntemi ise konunun uzmanlarınca geoteknik rapor hazırlanır. Bu raporda yer alan hususların başlıcaları aşağıdaki gibidir.

 • Uygulanacak jet grout yöntemi (Jet1 veya Jet2)
 • Jet grout kolonlarının hesapları,
 • Temel aplikasayonuna göre kolonlar arasındaki mesafeler, jetgrout kolonlarının çapı ve derinlikleri,
 • Jetgrout kolonlarının hangi derinlikte başlayacağı ve hangi derinlikte sonlanacağı
 • İmalatlar bittikten sonra yapılacak deneyler.
 • İmalat aşamasında kullanılacak su-çimento oranı ve hangi basınç aralıklarında zemine enjekte edilmesi gerektiği