-Süreklilik (İntegrty) Testi-

Jet grout kolonu ve fore kazıklar, yer altında imalatı sürdürülen beton yapılardır. Üzerine gelen proje yükler ve bilhassa yer sarsıntısı hatıranda gereksinim duyulan yüksek dayanım, bu tip alt yapı imalatlarının kalitesi ile orantılıdır. Standartlara uygun yapılan jet grout kolonu ve fore kazıklar, patron ve uygulayıcının ortak güvencesidir. Kazık bütünlük deneyi sayesinde bu imalatları kontrol etmek olasıdır. Böylelikle tabanı açmadan yeraltındaki imalatın konumu ve problemleri belirlenebilmektedir. Bütünlük deneyi, problemleri belirlemede hızlı ve daha az giderli bir metottur. Bütünlük deneyi neticenine göre arızalı kazıkta onarım veya yenileme düşünülebilir. Bütünlük deneyi karotlu sondaj, kazı araştırması, yükleme deneyleri gibi vakit alıcı ve giderli metotlarla karşılaştırıldığında, ivedi ve daha az giderli sonuçlar sunar. Deney, yansıyan sinyal kaydının kalitesine dayanmaktadır Yöntem, yığının üst kısmına veya jet grout kolonuna tekrar vurmak için küçük bir el çekici kullanmak veya jet grout kolonuna yerleştirilmiş bir ivmeölçer ile kayıt yapmaktır. Saplamanın yanıtı ekranda hemen görüntülenebilir ve analiz için bellekte saklanabilir. Kazık uzunluğu, çapı, beton cinsi, temel bilgiler, iş problemleri (varsa), üretim yolları, kasa, bentonit vb. Örneğin ön bilgiler. Umarım risk ilgisizdir, başka bir deyişle tekildir.

Sureklilik Integrty Testi

Bütünlük deneyinde sistemin ilkesi gereği her kazık için üç ayrı kayıt alınır. Deneyden ele geçirilen neticelerin yorumunda; zemin yapısı, kazık tasarım özellikleri ve kazık imalat yolu göz önüne alınmalıdır. Yerinde dökme kazık – jet grouting kolonu için emin deney gereksinimleri yüksek kalitede zemin araştırması, tecrübeli kazık müteahhidi, iyi kazık ekipmanı-ekibi, tecrübeli makine-ekip operatörü, yüksek kalitede beton, inşaat esnasında denetim, emin deney metodu, alandaki kazıkların en az %10’ unun test edilmesi, yüksek güven için bütün kazıkların testi, vasati alan sinyalinin belirlenmesi, taban araştırma verileri ile referans sinyalinin kontrol edilmesi, referans sinyalinden sapan sinyallerin kontrol edilmesi kaliteli yorum yapmayı gerektirmektedir. Bütünlük testi, şantiyede birçok farklı yerde ve farklı kazıklarda yapılabilir. Bu çalışmada, imal edilen püskürtme beton dalları ve fore kazıklarda rastgele çatlak olup olmadığının tespiti için bütünlük testi yapılmadan önce püskürtme beton kolon veya kazık başı hazırlanır.Deneyde dikkat edilmesi gereken ana noktalar ve problemler kontrol edilecektir. İçeriği açıklar ve uygulamadaki örnekleri ayrı ayrı gösterir. Sonuç olarak, bütünlük testinden elde edilen sinyallerin modellenmesiyle, jet grouting kolonunda veya şantiyede oluşan fore kazık bölümünde oluşabilecek çatlakları hızlı ve ucuz bir şekilde tespit etmek mümkündür.