-Kazık Yükleme Testi-

Kazık yükleme deneyleri kazıkların ne kadar basınca maruz kalabileceğini görmek için yapılır.Kazıkların yükleneceği yükleri ne kadar iyi taşıyabilceğini görmektir testteki maksadımız. En yaygın olarak kullanılan bazı deneyler; • Sürekli Yükleme (SY) [Maintained Load (ML)] • Sabit Oranlı Penetrasyon (SOP) [Constant Rate of Penetration (CRP)] Genel olarak kazık taşıma gücünü test etmek için (SY) Metodu uygulanmaktadır. (SOP) metodu ise esas olarak kazık nihai taşıma gücünü tespit etmek için uygulanır ve bu nedenle daha ziyade kazık ön yükleme veya araştırma çalışmalarında kullanılır.

Fore kazığımızın üstü  “cut-off” seviyesine indirgenmelidir (tıraşlanmalı). Eğer tasarım “cut-off” seviyesi mevcut zemin seviyesinden fazla derindeyse, geçici kazık başlığının yapımından önce kazığın eksenel jeoteknik kapasitesine katkısını önlemek için alternatif olarak önce kazık “cut-off”u üzerindeki toprak dağıtılabilir.

Kazik Yukleme Testi

Test edeceğimiz kazığın üstüne geçiçi olarak betonarme bir başlık yapılır. Plandaki kazık başlığının merkezi kazığın dikey ekseniyle eşmerkezli olacak ve yatay bir yüzeye sahip olacaktır ve bu yüzey, çelik test plakalarını, yükleme ve ölçme ekipmanlarını yerleştirme için özellikle düz olarak hazırlanacaktır.

Kazık başlığının (ASTM D1143M-07 “5.4”) yüksekliği, kazıklardaki kolon filizlerinin uygun ankrajını sağlamak, çelik donatıyı düzeltmek ve örtüştürmek ve betonun kazık başlığına dökülmesini sağlamak için 1.0 m’dir.

Kazık başlığı altında ve etrafında, beklenen maksimum oturmada kazık başlığından zemine hiçbir yükün aktarılmaması için test kazığının ötesine uzanan yeterli bir boşluk veya açık alan sağlanmalıdır.

Dikey konsantre yüklerin uygulanmasından kaynaklı hasarı önlemek için kazık başlıkları takviye edilmelidir. Kazık “cut-off” seviyesinin üzerine uzanan dikey kolon filizleri kazık başlığına gömülmeli ve onun tarafından kapsanmalıdır. Kazık “cut-off” seviyesi kazık başlığı tabanının yaklaşık 100 mm üzerinde olmalıdır.

Kazık başlığı, test kazığı ile aynı kalitede beton ve çelikten yapılmalıdır. Betonun kazığa dökülmesi ve kazık başlığının sertleşmesi için yeterli zaman olacaktır. Yük testine başlamadan önce, kazık ve kazık başlığındaki betonun basınç dayanımı belirlenecektir. Kazıklı beton (28) günlük basınç dayanımına sahip olduğunda ve beton döküldükten en az (21) gün sonra kazık bir yükleme testine tabi tutulacaktır. Bu durum fore kazık sırasında toplanan beton numuneler ile doğrulanacaktır.